Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm rozdzielony sprzedawca i dystrybutor energii.

Instalacje poniżej 50 kWp

 Szybujące wręcz ceny za energię elektryczną, powodują duże zainteresowanie firm branżą fotowoltaiczną. Prawdopodobnie każdy słyszał coś o fotowoltaice. Tak fotowoltaika może przynieść wymierne korzyści w obniżeniu rachunków za energię elektryczną.  Dzięki zamontowaniu paneli na dachu proporcjonalnie do produkowanej energii zostanie zmniejszona opłata mocowa na fakturach za energię elektryczną. Ta opłata została wprowadzona na początku stycznia, a firmy o znacznym zużyciu energii elektrycznej muszą się mierzyć z jeszcze większymi fakturami za energię elektryczną.

Często właściciele firm nie zdają sobie sprawy jak ważna jest informacja czy sprzedawca i dystrybutor energii elektrycznej są rozdzieleni, czy też nie.  Jeśli nie firma, która zainwestuje instalację do 50 kW może na umowie kompleksowej korzystać z bilansowania energii, które zgodnie z przepisami jest przewidziane dla prosumentów. Po krótko firma może odzyskać 70% energii oddanej do sieci i ma na to rok czasu.

Natomiast jeśli sprzedawca i dystrybutor są rozdzieleni pojawia się problem, ponieważ nie zawsze sprzedawca ma w swoich usługach możliwość odkupu energii oddawanej do sieci.  Właściciele firm nie zdają sobie z tego sprawy, ale nie mogą zostać prosumentami. Nie mogą odzyskać 70% oddanej energii do sieci. Pozostaje im porozumienie się ze sprzedawcą i określenie na jakich warunkach może sprzedawca odkupić energię (jeśli może to zrobić). Taki sprzedawca powinien posiadać koncesje prezesa URE, zdarza się bowiem czasem że teoretycznie jest wszystko w porządku a po kilku miesiącach się okazuje że nie ma żadnej odsprzedaży energii. 

Firma Solare Energia Polska posiada taką koncesję i może kompleksowo zająć się obsługą klienta firmowego. Prąd, instalacja fotowoltaiczna i odsprzedaż energii mogą być w jednej firmie. Usługa jest wykonywana kompleksowo na konkurencyjnych warunkach.  Jest to jedyna taka oferta na polskim rynku. Inne firmy jeśli oferują podobne usługi, tylko powierzchownie obiecują kompleksowość usługi. W praktyce fotowoltaiką zajmuje się inna firma, odkupem inna a energią elektryczna jeszcze kolejna. W razie problemów klient kontaktuje się z 3 różnymi działami obsługi klienta i próbuje wyjaśnić sprawę. A może załatwić wszystko w jednej firmie.

Jak widać niezmiernie ważne jest aby ustalić to na samym początku, bo od tego zależy wielkość czyli moc  instalacji. 

Niektóry doradcy nawet nie mają pojęcia ze klient nie może być prosumentem, montują instalację i klient zostaje sam z problemem. A jakim? Otóż posiadając umowę podpisaną ze sprzedawcą na kolejne np.: 2 lata i chcąc ją wypowiedzieć, klient naraża się na kary które musi zapłacić za każdy miesiąc wypowiedzianej umowy. Kary zależne są od zadeklarowanego wolumentu energii jaki był zadeklarowany podczas podpisywania umowy lub też od zapisów w umowie.  Kary te mogą być na prawdę duże. Dlatego też, często nie można tak od razu wrócić ze sprzedażą energii do dystrybutora by stać się prosumentem.

W takiej sytuacji proponujemy klientowi odsprzedaż energii. Jest to wyjście z sytuacji, które pozwala na posiadanie instalacji fotowoltaicznej mimo rozdzielonego sprzedawcy i dystrybutora energii. 

Jest to niezmiernie istotna sprawa. Klient może mieć zamontowaną instalacje, mniejszą o 30% i nie dopłacać do „prosumenta” tylko zamontować instalację która będzie produkowała prąd na jego własne potrzeby.  Musi się jednak liczyć z tym że w zimie będzie kupować prąd po cenach rynkowych zgodnie z zawarta umową, gdyż żadna instalacja nie wyprodukuje w zimie wystarczającej ilości energii do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla firmy. 

Fotowoltaika dla firm
Przewiń do góry